Din partner i hållbar renovering av fastighetens yttre skal

Våra tjänster

Vi erbjuder våra kunder en helhetslösning för renovering och underhåll av fastigheters yttre skal

Genom att beakta miljöaspekter, ta vårt sociala ansvar och genom en ansvarsfull bolagsstyrning gör vi detta på ett hållbart sätt.

Våra bolag är entreprenörsdrivna specialister inom tak, fönster, fasad, garage, innergårdar och solcellsinstallationer. Med denna specialistkompetens som utgångspunkt, skapar vi förutsättningar för helhetslösningar genom samverkan mellan bolagen.

När man renoverar det yttre skalet på en fastighet kan fastighetens energianvändning ofta reduceras betydligt. Detta innebär att man såväl sänker kostnader som minskar fastighetens klimatavtryck. I tillägg så skapas ett mer tilltalande utseende då man kanske tar fram gamla detaljer som suddats bort av klimatpåverkan genom åren. I korthet innebär det att vi kan hjälpa våra kunder med att sänka kostnader, göra en insats för miljön samt även ofta bidra till en vackrare stadsbild – en mycket gynnsam kombination enligt oss på Corteco!

Vår ambition är att bli en ledande aktör i Norden genom att växa organiskt och via förvärv. Detta uppnår vi genom att ha ett starkt kunderbjudande samt skapa en miljö som förmår att attrahera och utveckla branschens bästa talanger. Vi har en passion för att säkerställa såväl nöjda medarbetare som kunder och detta följer vi noga löpande.

Nedan ser du vilka tjänster vi erbjuder

Tak
Fönster
Fasad
Garage
Innergård
Balkong
Solceller

Våra bolag

Våra bolag är entreprenörsdrivna specialister inom tak, fönster, fasad, garage, innergårdar och solcellsinstallationer. Med denna specialistkompetens som utgångspunkt, skapar vi förutsättningar för helhetslösningar genom samverkan mellan bolagen.

Wepab Plåtmonteringar AB

Wepab Plåtmonteringar AB projekterar, tillverkar, monterar och genomför ”kompletta plåtfasader” åt byggföretagen, offentliga kunder, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Med över 50 års erfarenhet är man en av trygg, stabil och kvalitetsorienterad partner för projektmarknaden.

Webbplats

Göteborgs Förenade Plåtslageri AB

Göteborgs Förenade Plåtslageri ”GFP” projekterar, planerar och genomför byggnadsplåtslageri inom nybyggnation, renoveringar och takomläggningar åt byggföretagen, offentliga kunder, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Med över 100 års erfarenhet är man en av trygg, stabil och kvalitetsorienterad partner för projektmarknaden.

Webbplats

Innergårdsgruppen Garage & Betong AB

Innergårdsgruppen projekterar, planerar och genomför innergårdar, garage, betongarbeten, tätskikt och trädgårdsanläggningar åt bostadsrättsföreningar, offentliga kunder, privata fastighetsägare och byggföretag. Med över 15 års erfarenhet är man en trygg, stabil och kvalitetsorienterad partner för projektmarknaden.

Webbplats

Interoc

Interoc Fasad och Interoc Dörr & Fönster ingår sedan juli 2022 i Corteco och erbjuder tjänster inom fasadrenovering samt dörr- och fönsterbyte för såväl äldre fastigheter i behov av renovering som nya bostäder och fastigheter. Många av våra renoveringar har de senaste åren varit miljonprogramsfastigheter med höga krav på energieffektivisering och bestående kvalitet.

Webbplats

Fog & Fönster

För mer än 30 år sedan gick vi i spetsen för det som idag är en bransch inom fönsterrenovering. Vi erbjuder en modern och hållbar lösning som låter dig bevara husets befintliga, stilbildande fönsterkarmar.

Webbplats

Cityglas

Sedan 1995 har vi utfört glas- och fönsterentreprenader i både stora och små projekt. Vår kompetens och erfarenhet har gjort oss till en naturlig och komplett leverantör till bygg- och fastighetsbolag, inte minst eftersom vi tar ett helhetsansvar med projektering, tillverkning och utförande.

Webbplats

Specialbetong Sverige

Specialbetong Sverige är en betongfirma som utför renovering och nybyggnation av P-hus, grundförstärkningar av bland annat byggnader, kajer, vägar och järnvägar i hela Sverige. Dessutom har vi en unik och patenterad lättbetong som heter SENAD®HLWC denna produkt möjliggör många gånger unika, kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för ovanstående områden.

Webbplats

Fasadautomatik

Fasadautomatik är en av Sveriges största aktörer inom tekniska lösningar i fasader med inriktning på sol-/klimatskydd, motorer för rök- & vädringsluckor samt elinstallation och tillhörande styrautomatik.

Webbplats

Neosol

Neosol levererar, monterar och servar solskydd och mörkläggning för offentliga och kommersiella fastigheter. Med över 25 års erfarenhet är man en av Sveriges främsta leverantörer för projektmarknaden.

Webbplats

Vill du bli en av oss och vara med att bygga branschens bästa företag inom renovering och underhåll av det yttre skalet?

Våra projekt

referensobjekt

Här hittar du våra utvalda projekt

Läs mer om våra utvalda projekt.

Hållbarhet

Hållbarhet genomsyrar allt vi gör på Corteco
- från hur vi bedriver projekt till hur vi utvecklar
våra medarbetare och styr våra bolag.

Corteco strävar efter öppet företagsklimat med hög affärsetik och öppen dialog. Medarbetare, kunder och leverantörer kan därför använda sig av vår Visselblåsarfunktion.

Vi är hållbara och ansvarsfulla

Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och hög affärsetik. Vi värdesätter säkerheten och respekten för alla som berörs av vår verksamhet.

Vår visselblåsartjänst

Vår visselblåsartjänst finns till för att fånga upp tidiga varningssignaler och därigenom minska risker. Det är ett viktigt verktyg för att främja höga etiska standarder och upprätthålla ett högt förtroende för oss som bolag.

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om incidenter, händelser eller felaktigt agerande som kan påverka medarbetare, vår organisation, samhället eller miljön.

Medarbetare och andra uppmuntras att rapportera misstänkta fall av tjänstefel eller oetiskt beteende inom Corteco. Anmälan kan innehålla information om brott, oegentligheter och kränkningar - eller andra handlingar som strider mot EU-lagar eller nationella lagar, inom ett arbetsrelaterat sammanhang.

Du behöver inte ha några bevis som styrker dina misstankar, men all rapportering måste göras i god tro.

Cortecos visselblåsarfunktion möjliggör helt anonym rapportering av eventuella problem eller potentiella brister i efterlevnad via en extern aktör. Det är viktigt att inkludera information om var den aktuella incidenten inträffade och vem den berör.

Hur det fungerar

  • Inlämnad uppgift kommer att hanteras, utredas och följas upp ordentligt och diskret med möjlighet till anonymitet och konfidentialitet under hela processen.
  • Om du rapporterar via vårt webbaserade verktyg kan du följa ditt ärende via portalen.
  • Det är frivilligt att dela dina personuppgifter, men kom ihåg att detta gör dig icke-anonym.
  • Alla slags repressalier mot en visselblåsare är ett brott mot Cortecos uppförandekod och kommer inte att tolereras.

Nyheter

Kontakta oss

Fredrik Furgårdh
CEO
Vilhelm Stern
HEAD OF M&A
Heléne Tegenkvist
CFO
Malin Andersson
BUSINESS CONTROLLER
 Våra tjänsterVåra bolagVåra projektHållbarhetNyheterKontakta oss