Hållbarhet genomsyrar allt
vi gör på Corteco

Hållbarhet genomsyrar allt vi gör på Corteco – från hur vi bedriver projekt till hur vi utvecklar våra medarbetare och styr våra bolag.

För våra kunder bidrar vi till att sänka energiförbrukningen i deras fastigheter genom klimatsmarta renoveringar av det yttre skalet. Detta innebär såväl att klimatavtrycket minskar som att medel frigörs som kan användas för att öka produktivitet och konkurrenskraft. Vi väljer material med omsorg, ser till att vi hanterar avfall på ett klimatsmart sätt och ställer krav på våra leverantörer.

Internt jobbar vi kontinuerligt med att skapa positionen som en attraktiv arbetsgivare som både behåller, utvecklar och lockar nya kompetenta medarbetare. Våra värderingar, omtanke, respekt och öppenhet skall prägla och utgöra grunder i detta. Genom ständiga förbättringar vill vi skapa en trygg, stimulerande, hälsosam och trivsam arbetsmiljö. Arbetsmetoder, system och rutiner skall anpassas så de stöttar, utvecklar och hjälper våra medarbetare.

Vi har valt att fokusera på fem av FN:s globala mål

5. Jämställdhet
8. Arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
16. Fredliga och inkluderande samhällen

För att utvärdera vår utveckling inom dessa områden följer vi löpande nyckeltal som indikerar våra framsteg.

Kontakta oss

Vilhelm Stern
HEAD OF M&A
Malin Andersson
BUSINESS CONTROLLER
HållbarhetKontakta oss