Din partner innen bærekraftig renovering av eiendommens
ytre skall

Våre tjenester

Vi tilbyr kundene våre en komplett løsning for renovering og vedlikehold av eiendommens ytre skall.

Vi gjør dette på en bærekraftig måte ved å ta hensyn til miljøaspekter, vise samfunnsansvar og gjennom ansvarlig eierstyring og selskapsledelse.

Selskapene våre er entreprenører som er spesialister på tak, vinduer, fasader, garasjer, gårdsplasser og solcelleanlegg. Med denne spesialkompetansen som utgangspunkt skaper vi forutsetninger for helhetlige løsninger gjennom samarbeid mellom selskapene.

Når man renoverer det ytre skallet på en eiendom kan man ofte redusere energiforbruket betydelig. Det betyr både lavere kostnader og et redusert karbonavtrykk. I tillegg får man et mer tiltalende utseende ved at man kan få frem gamle detaljer som har blitt visket ut av årelang klimapåvirkning. Kort sagt betyr det at vi kan hjelpe kundene våre med å redusere kostnadene, gjøre en innsats for miljøet og bidra til et vakrere bybilde – en svært gunstig kombinasjon, mener vi i Corteco!

Vår ambisjon er å bli en ledende aktør i Norden gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette oppnår vi ved å ha et sterkt tilbud til kundene, og skape et miljø som kan tiltrekke seg og utvikle de beste talentene i bransjen. Vi brenner for at våre ansatte og kunder skal være fornøyde, og dette følger vi opp tett og kontinuerlig.

Nedenfor finner du tjenestene vi tilbyr

Tak
Vinduer
Fasade
Garasje
Gårdsrom
Balkong
Solceller

Våre selskap

Selskapene våre er entreprenører som er spesialister på tak, vinduer, fasader, garasjer, gårdsplasser og solcelleanlegg. Med denne spesialkompetansen som utgangspunkt skaper vi forutsetninger for helhetlige løsninger gjennom samarbeid mellom selskapene.

Niba Syd AB

Niba Syd AB designer, produserer og monterer ”inngangsdører og vinduer i aluminium av høy kvalitet” for byggefirmaer, offentlige kunder, private eiendomsbesittere og borettslag. Med 50 års erfaring er Niba Syd en trygg, stabil og kvalitetsorientert partner for prosjektmarkedet.

Hjemmeside

Wepab Plåtmonteringar AB

Wepab Plåtmonteringar AB prosjekterer, produserer, monterer og implementerer ”komplette metallfasader” for byggefirmaer, offentlige kunder, private eiendomsbesittere og borettslag. Med over 50 års erfaring er selskapet en trygg, stabil og kvalitetsorientert partner for prosjektmarkedet.

Hjemmeside

Göteborgs Förenade Plåtslageri AB

Göteborgs Förenade Plåtslageri ”GFP” prosjekterer, planlegger og utfører blikkenslagerarbeider innen nybygg, renovering og takombygging for byggefirmaer, offentlige byggherrer, private eiendomsbesittere og borettslag. Med over 100 års erfaring er GFP en trygg, stabil og kvalitetsorientert partner på prosjektmarkedet.

Hjemmeside

Innergårdsgruppen Garage & Betong AB

Innergårdsgruppen prosjekterer, planlegger og utfører gårdsrom, garasjer, betongarbeider, vanntetting og hager for borettslag, offentlige byggherrer, private eiendomsbesittere og byggefirmaer. Med over 15 års erfaring er Innergårdsgruppen en trygg, stabil og kvalitetsorientert samarbeidspartner på prosjektmarkedet.

Hjemmeside

Interoc

Interoc Fasad og Interoc Dörr & Fönster har vært en del av Corteco siden juli 2022. Vi tilbyr tjenester innen fasaderenovering og utskifting av dører og vinduer til både eldre eiendommer med behov for renovering, og nye boliger og eiendommer. Mange av våre renoveringer de siste årene har vært eldre eiendommer med høye krav til forbedret energieffektivitet og varig kvalitet.

Hjemmeside

Fog & Fönster

For mer enn 30 år siden gikk vi i bresjen for det som i dag er vindusrenoveringsbransjen. Vi tilbyr en moderne og bærekraftig løsning som gjør det mulig å bevare husets eksisterende vindusrammer og originale utseende.

Hjemmeside

Cityglas

Siden 1995 har vi utført glass- og vindusarbeid i store og små prosjekter. Vår kompetanse og erfaring har gjort oss til en naturlig og komplett leverandør til bygg- og eiendomsselskaper, ikke minst fordi vi tar et helhetsansvar for planlegging, produksjon og utførelse.

Hjemmeside

Specialbetong Sverige

Specialbetong Sverige er et betongfirma som utfører renovering og nybygging av parkeringsplasser, grunnforsterkning av bygninger, kaier, veier og jernbaner i hele Sverige. I tillegg har vi en unik og patentert lettbetong kalt SENAD®HLWC, et produkt som muliggjør unike, kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger for de ovennevnte områdene.

Hjemmeside

Fasadautomatik

Fasadautomatik er en av Sveriges største aktører innen tekniske løsninger for fasader, og har spesialisert seg på sol- og klimasikring, motorer for røyk- og ventilasjonsluker, elektroinstallasjon og tilhørende styringsautomatikk.

Hjemmeside

Neosol

Neosol leverer, installerer og utfører service på solavskjermings- og mørkleggingssystemer for offentlige og kommersielle bygninger. Med over 25 års erfaring er Neosol en av Sveriges ledende leverandører til prosjektmarkedet.

Hjemmeside

Vil du bli en av oss og bli med på å bygge opp bransjens beste selskap innen utvendig fasaderenovering og vedlikehold?

Våre prosjekter

referensobjekt

Her finner du våre utvalgte prosjekter

Les mer om våre utvalgte prosjekter.

Bærekraft

Bærekraft gjennomsyrer alt vi gjør i Corteco – fra hvordan vi gjennomfører prosjekter til hvordan vi utvikler ansatte og leder selskapene våre.

Corteco etterstreber et transparent forretningsklima med høy forretningsetikk og åpen dialog. Ansatte, kunder og leverandører kan derfor bruke vår varslingsfunksjon.

Vi er bærekraftige og ansvarlige

Selskapet vårt streber etter et åpent forretningsklima og høy forretningsetikk. Vi verdsetter sikkerheten og respekten for alle som berøres av våre aktiviteter.

Vår varslingstjeneste

Varslingstjenesten vår er til for å fange opp tidlige varslingssignaler og dermed redusere risiko. Den er et viktig verktøy for å fremme en høy etisk standard og opprettholde en høy grad av tillit til oss som selskap.

Varslingstjenesten kan brukes til å varsle om hendelser, hendelser eller kritikkverdige forhold som kan påvirke ansatte, organisasjonen, samfunnet eller miljøet.

Ansatte og andre oppfordres til å melde fra om mistanke om kritikkverdige forhold eller uetisk atferd i Corteco. Rapporteringen kan omfatte informasjon om straffbare handlinger, uregelmessigheter og brudd - eller andre handlinger i strid med EU-lover eller nasjonale lover - i jobbrelatert sammenheng.

Du trenger ikke å ha bevis for mistankene dine, men all rapportering må skje i god tro.

Cortecos varslingsfunksjon gjør det mulig å rapportere problemer eller potensielle avvik helt anonymt via en ekstern part. Det er viktig å inkludere informasjon om hvor den aktuelle hendelsen fant sted og hvem den berører.

Slik fungerer det

  • Innsendte data vil bli håndtert, undersøkt og fulgt opp på en korrekt og diskret måte med mulighet for anonymitet og konfidensialitet gjennom hele prosessen.
  • Hvis du rapporterer via vårt nettbaserte verktøy, kan du følge saken din via portalen.
  • Det er frivillig å dele personopplysningene dine, men husk at dette gjør deg ikke-anonym.
  • Enhver form for gjengjeldelse mot en varsler er et brudd på Cortecos etiske retningslinjer og tolereres ikke.

Kontakt oss

Vilhelm Stern
HEAD OF M&A
Malin Andersson
BUSINESS CONTROLLER
 Våre tjenesterVåre selskapVåre prosjekterBærekraftKontakt oss