Sigtuna Valsta 3:9 & Sigtuna Valsta 3:19

referensbildreferensbildreferensbildreferensbildreferensbildreferensbild

Renovering av ett garage på två plan uppdelat i två etapper. Renovering av bjälklag med nytt tätskikt samt slitlager av asfalt, renovering av pelare samt väggar och tak, ny linspänd belysning på övre p-däck, ny EL inkl. motorvärmare och belysning, ny VS samt oljeavskiljare, Ny fasadbeklädnad av ThermoWood, ny garageport.

referensbild

Garagerenovering

Bolag: Specialbetong Sverige

Adress: Baldergatan 2, 195 51 Märsta & Idungatan 2,191 51 Märsta

Ort: Sigtuna

Omfattning: Fasadarbeten

Kontakta oss

Vilhelm Stern
HEAD OF M&A
Malin Andersson
BUSINESS CONTROLLER
ReferensobjektKontakta oss