Rosenbad

referensbild

Fönsterrenovering tillverkning samt montage av stålpartier, ståldörrar, trädörrar och taklanterniner.

referensbild

Fönsterrenovering

Bolag: Cityglas

Projektstart: 2020-07-01

Projektavslut: 2022-11-01

Byggtid: ca 36 månader

Kontakta oss

Vilhelm Stern
HEAD OF M&A
Malin Andersson
BUSINESS CONTROLLER
ReferensobjektKontakta oss